Wybiegaj Życie I

Dnia 3 czerwca 2017 r. o godzinie 12.00 odbyła się I edycja biegu charytatywnego „Wybiegaj życie!” dla dzieci ze Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej, zorganizowana przez Studenckie Naukowe Koło Terapeutów działające przy Wydziale Pedagogicznym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

W biegu wzięło udział 220 zawodników, 30 zaprzyjaźnionych działaczy i firm oraz ponad 30 wolontariuszy!

W trudnych warunkach podyktowanych wysoką temperaturą biegacze pokonywali dystans 1km lub 5km. Trasa rozpoczynała oraz kończyła swój przebieg na Promenadzie im. Czesława Niemena, jednak jej większa część wiodła przez znajdujący się tuż obok Las Aniołowski.

Bieg odbył się dzięki wsparciu Miasta Częstochowa oraz ponad 30 zaprzyjaźnionych działaczy, stowarzyszeń i firm. Zawodnicy wpłacali darowiznę bezpośrednio na konto Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej, a ich łączna pula wyniosła 6 965 zł.